Aquesta web utilitza cookies perquè puguem millorar la seva experiència de navegació, al continuar, asumim que accepta les cookies. Llegir més

Avís Legal

L'actual avís legal regula les condicions generals d'accès i utilització de la pàgina web amb direcció http://www.belladona.cat que el titular de la web site posa a disposició dels usuaris d'internet. D'accord amb el reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell del 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques sobre el tractament de les dades personals (RGPD) i cumplint tot el requerit volem informar que la utilizació de la pàgina web implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cada une de les disposicions incloses en aquest avís legal. En conseqüència, l'usuari del lloc web ha de llegir atentament al present avís legal en cada una de les ocasions que es proposi a utilitzar Belladona, ja que el text pot presentar modificacions a criteris del titural de la web, o a causa d'un canvi legislatiu,jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

Els termes i les condicions que a continuació s'indiquen "les condicions" regulen la relació contractual entre vostè i el titular del lloc web (denominat Belladona, l'operador o nosaltres). Les condicions poden aplicar-se a l'ús que hagi fet de Belladona ja que totes les compres que es realitzen a través de Belladona. 

1-Titular del lloc web

Nom del titular: Monico Checa Duarte

Domicili: c/ Nou, 29 - Figueres, España

N.I.F.: 40448692H

Correu electrònic: info@belladona.cat

2-Objete del contracte

El lloc web facilita als usuaris del mateix accés a l'informació i serveis prestats per Belladona a aquelles persones u organitzacions interessades en els mateixos.

3.- Accés i utilització de la web

-Caràcter gratuït de l'accés i utilitació de la web. L'accés a la web té un caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa. 

-Registre de usuaris. Amb caràcter general l'accés i l'ús de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris a la mateixa.

4.- Continguts de la web

L'idioma utilitzat pel titular a la web serà el català i el castellà. Belladona no es responsabilitza de la no comprensió ni de l'enteniment de l'idioma de la per l'usuari, ni de les seves conseqüències.

Belladona podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i cambiar aquets dintre de la web, com la forma en que accedeix a a aquests, sense que es justifiqui alguna cosa i lliurement, no es responsabilitza de les conseqüències que els mateixos poden ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l'ús dels continguts de la pàgina web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització de Belladona, ni remetre publicitat o informació fent servir els serveis o informació que es posen a disposició del usuaris, independentment de si l'utilització es gratuita no. 

Els enllaços o hiperenllaços que incorporen tercer en les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per lopertura de la pàgina web completa, sense fer cap manifest, directament o o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni s'incorporaran a accions de disseny o d'il.lícites a contra de Belladona.

5.- Limitació de responsabilitat

Tant l'accés del web com l'ús no consentit que pugui efectuarse de l'informació continguda a la mateixa és exclusiva responsabilitat de la seva realització. Belladona no respon de cap conseqüència, d'anys o perjudici que pugui derivarse de l'accés o l'us de la web. 

Belladona ne es fa responsable dels error de seguretat que es puguin producir ni dels d'anys que puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), o als fitxes o documents enmagatzemats al mateix, com conseqüència de:

-La presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que vingui de la conexió als serveis i continguts de la nostra web.
-Un mal funcionament del navegador.
-i/o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

Belladona no es fa responsable de la fiabilitat i velocitat dels hiperenllaços que s'incorporen a la web per l'apertura d'altres. Belladona no garantitza l'utilització d'enllaços i hiperenllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als que pugui accedir l'usuari mitjançant aquest enllaços, ni del bon funcionament d'aquestes webs.

Belladona no serà responsable del virus o daltres programes informàtics que deterioren o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris al accedir a la web o altres webs a les que s'ha accedit mitjançant els enllaços d'aquesta web.

6.- Ús de la tecnologia COOKIE

La pàgina web emplea cookies, pot consultar la nuestra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat e intimitat del mateix.

7.- Propietat intel.lectual e industrial

Són propietat de Belladona, tots els drets de propietat industrial i intel.lectual del web, així com dels continguts que conté la web. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a Belladona, qualsevol altres ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit de Belladona.

8.- Legislació aplicable i jurisdicció competent

El present Avís legal s'interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Belladona i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondr'ls, se sotmeten a el dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o ús de la web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Belladona i l'usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Figueres.